Select Page

NEXT är ett brett träningsprogram som riktar sig till patienter med prostatacancer som genomgår antihormonell behandling. De som har förutsättningar att träna bör träna, både för att förbättra det allmänna välbefinnandet och för att förebygga eventuella biverkningar. Därför måste det vara enkelt att komma igång och att fortsätta med sin träning. Allt för att det ska bli en del av den dagliga rutinen.

läkare

patient