Select Page

Här hittar du som har prostatacancer informationsmaterial och filmer om träningsprogrammet Next

Här nedan hittar du träningsfilmerna “uppvärmning och konditionsträning” och styrketräningsfilmerna.

Under “Material” finns en träningsdagbok som innehåller instruktioner för respektive övning samt ett träningsschema.

Material

Filmer

Träningsfilmerna

Antihormonell behandling av prostatacancer har en rad gynnsamma effekter men också biverkningar. Med träningsprogrammet NEXT får du en inblick i hur fysisk aktivitet och träning kan motverka både fysisk och psykisk påverkan.

Du kan använda NEXT som vägledning och guide för att sätta ihop ett bra träningsprogram. Vi rekommenderar alltid att alla

med prostatacancer som får antihormonell behandling börjar träningen i samarbete med utbildad personal (tränare, fysioterapeuter, vårdpersonal eller liknande) för att lära sig att träna på rätt sätt och att undvika skador. Rekommendationen gäller särskilt om sjukdomen har spridits till skelettet.

Uppvärmning och konditionsträning

Programmet består av fyra övningar som tränar konditionen och som med fördel kan användas vid uppvärmning. Vid konditionsträning är det bra att träna i intervaller, vilket innebär att man skiftar tempo. Du kan t.ex. cykla snabbt i 30 sekunder följt av 1 minut i ett lugnt tempo. Du ska helst lägga minst 30 minuter på uppvärmning och konditionsträning varje gång du tränar. Du ska ha perioder i träningspasset där du blir andfådd och inte kan prata i sammanhängande meningar.

Styrketräning (standardprogram):

När du går från två till tre set kan du stanna på samma motstånd tills du inte tycker det är jobbigt längre. När du känner att du klarar av mer kan du öka motståndet långsamt. När du når den 7:e veckan på ditt program ska du gå ner till tre set med 10 repetitioner, och här kan du återigen med fördel öka belastningen långsamt. Det rör sig alltså om tre set med 10 repetitioner vardera. Fortsätt med träningen när du är färdig med träningsprogrammet. Du kan självfallet långsamt öka belastningen om det blir för lätt. Du får gärna vara öm i musklerna dagen efter träningen, men det är inte bra om du känner smärta eller förvärrar befintliga smärtor när du tränar.

Det bästa är att träna med alla sju träningsmaskinerna varje gång du tränar. Om du måste ta en paus från träningen under en period kan du börja från början igen med två set och 15 repetitioner med reducerat motstånd.

NExt Patient broschyr

Träning som ger ökat välbefinnande

Du kan använda NEXT som vägledning och guide för att sätta ihop ett bra träningsprogram. Vi rekommenderar alltid att alla med prostatacancer som får antihormonell behandling börjar träningen i samarbete med utbildad personal (tränare, fysioterapeuter, vårdpersonal eller liknande) för att lära sig att träna på rätt sätt och att undvika skador. Rekommendationen gäller särskilt om sjukdomen har spridits till skelettet.

Här nedan kan du välja om du vill ladda ner eller skriva ut materialet. Du kan också läsa det online.

NExt patient  broschyr

Träningsdagbok

NEXT-programmet kan med fördel användas när du ska komma igång med träningen. I broschyren hittar du en genomgång av fyra maskiner som du kan använda vid uppvärmning och konditionsträning (crosstrainer, löpband, roddmaskin och motionscykel).

Här nedan kan du välja om du vill ladda ner eller skriva ut materialet. Du kan också läsa det online.

MAT-SE-OPC-2023-00004 04.2023