Select Page

Här hittar du information om HUR NEXT kan Hjälpa dig med att få dina patienter att börja träna

Målet med NEXT är att det ska bli enklare att träna och vara fysiskt aktiv för MÄN med prostatacancer som genomgår antihormonell behandling.

Material

Vill du veta mer om NEXT träningsprogram? 

NExt BROSCHYR

VIKTEN av fysisk aktivitet vid prostatacancer

I de nordiska länderna finns det rekommendationer hur mycket man bör röra på sig för att upprätthålla en god hälsa. Den nuvarande rekommendationen är 150 minuter fysisk aktivitet fördelat över 5 dagar, d.v.s. 30 minuter per gång. Träningen bör vara på en medelintensiv nivå. Dessutom bör man utföra lågintensiv fysisk aktivitet, så kallad vardagsaktivitet.

Du kan välja att ladda ner broschyren så att du kan skriva ut den, eller så kan du välja att läsa den online.

NExt BROSCHYR

HJÄLP DINA PATIENTER MED FYSISK AKTIVITET

NEXT och den här broschyren ger en kortfattad överblick över de biverkningar som är förenade med kastrationsbehandling och hur fysisk aktivitet och träning kan vara till nytta för patienten och behandla biverkningar. NEXT fokuserar på styrketräning och kan användas som vägledning och guide för övervakad träning eller som guide för träning på egen hand, om det inte finns möjligheter till övervakad träning i närområdet. Vi rekommenderar generellt att alla män med prostatacancer som får kastrationsbehandling, särskilt om sjukdomen har spridit sig till skelettet, börjar med ett övervakat träningsprogram för att lära sig hur man tränar på rätt sätt och undviker skador.

Du kan välja att ladda ner broschyren så att du kan skriva ut den, eller så kan du välja att läsa den online.

MAT-SE-OPC-2023-00003 04.2023

NExt BROSCHYR

Vad KAN next ERBJUda dina patienter?

NEXT gör det lättare för läkare, sjuksköterskor och fysioterapeuter att motivera sina patienter till att träna på ett säkert och effektivt sätt. Genom kunskap om motionens hälsoeffekter på dessa patienter blir ni bättre rustade att hjälpa dem att komma igång med träningsprogrammet, och sedan fortsätta på egen hand efter programmets slut.

Du kan välja att ladda ner broschyren så att du kan skriva ut den, eller så kan du välja att läsa den online.